Odpowiednie rozwiązanie dla każdej firmy

W dobie internetu oraz wyzwań związanych z ochroną środowiska standardem staje się dokument elektroniczny. Coraz doskonalsze produkty softwarowe zapewniają jego usystematyzowaną archiwizację oraz procesowanie w bezpiecznych, w pełni kontrolowanych obiegach workflow.

Rodzina produktów ELO  należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie aplikacji informatycznych w tym obszarze. Stworzona i ciągle udoskonalana przez niemiecką firmę ELO GmbH,  użytkowana jest na wszystkich kontynentach. Bezpieczne wsparcie gwarantuje światowa sieć kilkuset  partnerów biznesowych ELO .

ELOprofessional

DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Rozwiązanie typu klient-serwer. Dzięki modułowej budowie może być dostosowane dla firm działających w różnych branżach i zorganizowanych w dowolnie złożonych strukturach.

<b>ELO</b>professional
<b>ELO</b>enterprise

ELOenterprise

DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KORPORACJI

Wysokiej klasy rozwiązanie stosowane głównie w centrach przetwarzania danych, oparte na niezależnej platformie ze zdolnością obsługi różnych podmiotów. Optymalna integracja funkcjonalności ELO ECM z typowymi dla przedsiębiorstwa procesami biznesowymi.

ELOoffice

DLA MAŁYCH FIRM

Idealne rozwiązanie do zarządzania dokumentami i archiwizowania w małych biurach lub na pojedynczych stanowiskach pracy. ELO optymalizuje i automatyzuje procesy w biurze poprzez elektroniczne zarządzanie dokumentami.

<b>ELO</b>office
Digitalizacja <a name="digitalizacja"></a>

Digitalizacja

Prosty, tani sposób digitalizacji papierowych archiwów zakładowych z zachowaniem porządku, struktury oraz opisów opracowywanej dokumentacji.

• Zastosowanie autorskiej aplikacji IDEE umożliwia równoległą pracę dowolnej liczby stanowisk roboczych przy digitalizowaniu pojedynczego zasobu archiwum i jego wierne odtworzenie w postaci cyfrowej.

• Rozwiązanie otwarte na współpracę z dowolnymi systemami DMS, w których osadzona zostanie struktura archiwum cyfrowego

• Dowolność stosowanych urządzeń skanujących skanery, urządzenia wielofunkcyjne itp.

• Szeroka możliwość adaptacji rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta /digitalizacja z nadaniem kodów kreskowych, znaków wodnych, dołączanie plików cyfrowych itp.