Spotkanie „ELO przy kawie” już 3 marca o godz. 11:00 w Szczecinie  Posejdon - Courtyard sala Pionier 1.

Spotkanie „ELO przy kawie” już 3 marca o godz. 11:00 w Szczecinie Posejdon - Courtyard sala Pionier 1.

Agenda:

11:00 – 11:30 Wasze idee to nasze IDEE czyli otwarcie

11:30 – 12:00 ELO czyli przyszłość jest cyfrowa

12:00 – 13:00 ELO by IDEE czyli przejdź przez cyfryzację razem z nami

13:00 – 13:30 Przerwa czyli o ELO w kuluarach

13:30 – 14:30 Systemy kontroli dostępu Dormakaba czyli kontrola najwyższą formą zaufania

14:30 – 15:30 Kto pyta nie błądzi czyli sesja zamykająca

Do zobaczenia!

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Zapisz się już dziś!

Administrator – IDEE Mariusz Pęski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Wrocławskiej 35 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IDEE Spółka Jawna w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. +48 91 483-37-15 lub adresem e-mail: rodo@idee.com.pl.
Pouczam o prawie do żądania od IDEE Mariusz Pęski Spółka Jawna w Szczecinie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.