Nadrzędnym zadaniem systemów automatyki hotelowej Interel jest stworzenie komfortowych warunków obsługi technicznej gościa hotelowego oraz zapewnienie optymalizacji kosztów eksploatacji systemów klimatyzacji, oświetlenia i zasilania wodą. W integracji z systemami elektronicznych zamków hotelowych Interel tworzy inteligentną strukturę pełnego zarządzania pokojem hotelowym.

Innowacyjny panel sterujący

Innowacyjny panel sterujący

Panel sterownika Interel sterujący scenariuszami oświetlenia w pokoju hotelowym.

Możliwość dostosowania panelu pod indywidualne potrzeby klienta

Możliwość indywidualnego projektu i opcje sterowania panela Interel zapewniają estetykę i funkcjonalności zgodne z oczekiwaniami hoteli.

Możliwość dostosowania panelu pod indywidualne potrzeby klienta